อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการ

ผู้สูงอายุช่ายเหลือตัวเองได้หรือได้น้อย 16,000 บาท/เดือน

ผู้สูงอายุดูดเสมหะและให้อาหารทางสายยาง  18,000-22,000/เดือน

ผู้สูงอายุดูดเสมหะ(เจาะคอ)ให้อาหารทางสายยาง **มีแผลกดทับ ใส่สายสวนปัสสาวะ 20,000บาท/เดือน

***ไม่รวมค่าเวชภัณฑ์ เหมาจ่าย 2000 บาท/เดือน

สาขาแบริ่ง 17/5  คุณแก้ว   TEL.096-405-1562    ID Line:0964051562

สาขาสุขุมวิท 101/1  คุณสุธัญญา  TEL.02-746-4838,090-569-7945   ID Line:0958345666

สาขาแบริ่ง 36     คุณแก้ว  TEL.096-405-1562,02-051-5283

สาขาอนามัยงามเจริญ 23   TEL.095-869-3595,02-003-2424    ID Line:0958693595