ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุบางนา-สาขาพระราม 2

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแสนสิริ แบริ่ง 36

เกี่ยวกับเรา

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแสนสิริ โฮมแคร์


พันธกิจ

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแสนสิริ โฮม แคร์ จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพระบบทางเดินหายใจ ระบบประสาท มีปัญหาด้านหารช่วยเหลือตนเอง โดยเน้นการดูแลเสมือนบ้าน บรรยากาศร่มรื่น เงียบสงบ สะอาด ถูกหลักอนามัย โดยมีพยาบาลวิชาชีพดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งยังมีบุคลากรทางสุขภาพที่ช่วยฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ อาทิเช่น นักกายภาพบำบัด นักโภชนากร เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุให้กลับมาใกล้เคียงปกติมากที่สุด

  1. ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแสนสิริ โฮมแคร์ รับดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองได้น้อย
  2. จัดทีมนักกายภาพบำบัดและนักโภชนาการดูแล
  3. ศูนย์กายภาพบำบัดครบวงจร พร้อมด้วยนักกายภาพบำบัดวิชาชีพ
  4. ดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ทั้งแบบประจำ ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองได้และไม่ได้ ผู้ป่วย   ระยะพักฟื้นหลัง   ออกจากโรงพยาบาล ต้องการผู้มีประสบการณ์ดูแลอย่างใกล้ชิด การสวนปัสสาวะ ดูแลโดยพยาบาลวิชาชีพตลอด  24 ชั่วโมง